• Ekonomi och affärer

  Grunden till långsiktig lönsamhet ligger i att alla beslutsfattare i organisationen har kompetens och känsla för vad som är affärsmässigt riktigt i varje given situation. Men vad är då "affärsmässigt riktigt"?

  Med fokus på Prissättning, Resultat, Kapitalbehov, Cash flow, Lagerhållning, Investeringar, Nyckeltal skräddarsyr vi utbildningar i ekonomi och affärer för företagsledningen, chefer och medarbetare. Gemensamt med er skapar vi en helhetssyn och stark plattform för ett tydligt och målinriktat ledarskap. Allt väl förankrat i er marknadssituation och övergripande strategi.

  Exempel på konkreta resultat från utbildningar i Ekonomi

  • Stor industrikoncern: Nya förändrade prismodeller med tydligare kundfokus och ändrade transferpriser. Bättre försäljningsvolymer och högre marginaler.
  • Stor Europeisk serviceorganisation: Reducerade lager i hundratals servicebilar.
  • Global industrikoncern: Affärsorientering av serviceorganisationen till en resultatdriven affärsverksamhet.

 • Affärsförhandlingar

  Svenska börsföretags rörelseresultat (EBIT) minskar i genomsnitt med 11 % vid en prisreduktion på 1 %! Att utveckla era säljare och säljsupport funktion för att hantera förhandlingarna med era kunder på ett affärsmässigt sätt kan vara ert företags bästa investering. Vi har stor vana vid att coacha och situationsträna säljteam med komplexa säljsituationer. Fokus ligger på praktiska övningar med case-baserad träning. Casen skräddarsys efter er egen förhandlingssituation.


 • Säljträning

  Teknisk kompetens och applikationskunskap är avgörande för förtroendet i säljledet. Men det räcker inte. Att sälja komplexa tekniska produkter och tjänster kräver djup kunskap i försäljning. Med vår casebaserade säljträning kan alla utvecklas vidare mot bättre resultat.

  Vi har stor vana vid att coacha och situationsträna säljteam med komplexa säljsituationer. Fokus ligger på praktiska övningar med casebaserad träning. Casen skräddarsys efter er egen säljsituation.

  Exempel på konkreta resultat

  • IT/Telecom företag: Förändring av argumentationen från egna produkter och tekniska specifikationer till kundnytta och ekonomiska effekter. Utveckling av säljverktyg för finansiell bedömning av kunders investeringar.

 • Säljande offerter

  Öka hit raten och skapa bättre kommunikation med köparen genom en utbildning i säljande offerter. För mycket tid spenderas på offertarbete som inte fokuserar på att kommunicera det unika säljande budskapet till en specifik kund. Med vår praktiskt inriktade ”skrivarstuga” får er personal en arbetsmodell för att jobba effektivt och strukturerat med offerterna. De lär sig skapa unika säljande dokument som kommunicerar specifikt med varje enskild kund samtidigt som de skapar en struktur som ger möjlighet till standardisering av offertdokumentet.

  Exempel på konkreta resultat * Affärsenhet för IT baserade styrsystem: Ny offertmodell med ändrad struktur och kundspecifik kommunikation/innehåll. * Underleverantör till fordonsindustrin. Stöd under hela offertarbetet från första kvalificeringsrundan till order! Utveckling av ny offertstruktur, tydlig kommunikation och prismodell. * Internationell tillverkare av försvarsmateriel: Förenkling och effektivisering av offertarbetet med hjälp av en tydlig strukturering av RFP - informationen. Förändrad kommunikation och positionering.