• Engageradexx-framed

  Engagemang ger Resultat

  Målet med vårt arbetssätt är att skapa engagemang och resultat. Det sker bäst genom action learning. Med vår pedagogik sätts er personal i praktiska övningar med tydlig förankring till ert företags verklighet. Detta gäller oavsett område och ämne. Med en lärmodell som är en process ges deltagarna möjlighet att praktisera och använda teorier och verktyg i sin vardag.

  Tillsammans med er utvecklar vi innehåll och nyckelområden för att nå era specifika affärsmål. Gemensamt med er designar vi ett program där vi utnyttjar olika metoder som e-learning, case pedagogik, affärssimuleringar och projektarbete för att skapa en resultatdriven läroprocess.


 • Corsen2_1-framed

  Affärssimulering

  Den effektivaste metoden att lära sig affärsekonomi är att använda en Affärssimulering eller Affärsspel. På ett mycket interaktivt och verklighetsnära sätt lär sig deltagarna de ekonomiska sambanden i företaget. Snabbt förstår man ekonomiska konsekvenser av affärsbeslut. Vare sig man är civilekonom och arbetar på en ekonomifunktion eller är ansvarig för någon operativ linjebefattning utan tidigare ekonomisk utbildning skapas ett lärande som engagerar och ger nya insikter. Dessutom är det mycket roligt.

  Oberoende studier visar att simuleringar är cirka 15 gånger effektivare än traditionell klassrumspedagogik när man skall lära sig komplexa samband eller uppgifter.

  Med en lärmiljö som främjar egen analys, eget agerande och samverkan med gruppmedlemmarna skapas en unik möjlighet till ”learning-by-doing”. Våra simuleringar genomförs oftast som tävlingar. Det genererar en stark upplevelse av spänning, laganda och engagemang som skapar energi och koncentration vilket i sig främjar lärandet.

  Invävt i en simulering genomför våra handledare utbildningsmoment med exempel, övningar och diskussioner förankrade i ert företags ekonomiska verklighet.


 • High_perf_team-framed

  Casepedagogik

  En mycket effektiv metod för fördjupad förståelse av affärssituationer är att använda case pedagogik. På AFK Value Management utgår vi från Cases inköpta från Harvard Business Shool i USA. Med dessa som bas utvecklar vi frågeställningar som är helt anpassade efter ert företags utmaningar. Detta sätt att jobba med cases garanterar högsta kvalitet samtidigt som det är ett kostnadseffektivt sätt att bygga en unik träningssituation för ert företag.

  Casepedagogiken passar utmärkt för att utveckla både individers och ledningsgruppers affärskunskap och team-kännedom.


 • e-learning

  För att stödja och fördjupa lärandet använder vi egenutvecklade Internet-baserade verktyg. Det kan vara som del i förberedelser inför en workshop eller som ett repetitionsverktyg för att bibehålla nyvunna kunskaper. Eller så kan det gälla att snabbt få ut specifik affärsrelaterad kunskap till stora grupper i er organisation. Internet-baserade verktyg kan också med fördel användas för enklare utvärdering av kunskaperna i en organisation för att lättare kunna välja ut målgrupper, anpassa innehåll etc.

 • E-learning-framed