• The High Performing Team

  För att få ett ledningsteam/projekt team att högprestera affärsmässigt har vi tillsammans med kvalificerade ledarskapskonsulter utvecklat en unik workshop.

  Genom att kombinera affärsmässiga och beteendeorienterade frågor i en och samma utvecklingssituation skapas unika förutsättningar för förändring.

  Programmet skräddarsys efter er situation och bygger på att deltagarna ställs inför affärsmässiga frågeställningar och dilemman. Teamets agerande och lösningar av uppgifterna observeras av konsulterna som ger feed-back till deltagarna, både individuellt och till hela teamet.

  The High Performing Team mynnar ut i en gemensam konkret handlingsplan för teamet och individen.

  The High Performing Team är en utmanade lärprocess med fokus på både VAD och HUR teamet måste utvecklas för att nå högre affärsmässiga resultat.


 • Kundvärdeanalyser

  De flesta företag idag hävdar att de säljer sina produkter på grund av det värde produkten skapar för kunderna. Men vilket specifikt konkret värde skapar era produkter för era kunder?

  Enligt vår syn på kundvärde skall era kunder kunna mäta den EKONOMISKA effekten av att köpa era erbjudanden.

  För att befästa och vidareutveckla den kundvärdebas som är grunden till er försäljning har vi utvecklat en unik metod att mäta ekonomisk effekt av ett specifikt erbjudande. Vi har genomfört kundvädeanalyser sedan slutet på 1990-talet för så skilda erbjudanden som Flygplansunderhåll, Driftstödssystem, Marindieselmotorer för yrkestrafik, Servicetjänster till telekomoperatörer och Radiolänkutrustning.

  Resultatet av en kundvärdeanalys används för Prissättning, Säljutveckling, Produktutveckling och Marknadskommunikation.


 • Affärsekonomiska projekt

  Vi genomför även operativa projekt tillsammans med våra kunder. Oftast innebär det att vi ger stöd i initialskedet med analyser och utveckling av förändringsförslag.

  Några exempel på uppdrag vi gjort:
  Distribuerat eller centralt varulager
  Utveckling av modeller och verktyg för verksamhetsstyrning
  Lönsamhetsanalys av affärsområden
  Prismodell och paketering av programvara.


 • Utbildningsdesign

  Vår erfarenhet av att ta fram skräddarsydda affärsutbildningar sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Genom djupt samarbete med flera av Sveriges ledande globala teknikföretag har vi stor internationell erfarenhet. Vi vet vad och hur man får en utbildning att fungera och leverera önskad effekt.

  Vi delar gärna med oss av dessa erfarenheter till er om ni planerar egna interna utbildningsinsatser. Det kan vara en mycket god investering att få professionell hjälp med att designa en utbildning. Det kan gälla allt från övergripande format och pedagogik till coachning av enskilda individer som skall agera intern lärare.


 • Kunskapstester

  Vårt Internet-baserade verktyg för utvärdering av kunskaperna i en organisation är ett effektivt hjälpmedel inför planering och dimensionering av en utbildningsinsats. Det är oerhört viktigt för kvaliteten i genomförandet att en utbildning riktas till rätt deltagare med rätt innehåll. Ändå använder få företag dagens teknik för att utvärdera personalen inför en utbildningsinvestering. Med vårt verktyg är detta både enkelt och kostnadseffektivt.

  Att mäta resultatet av en utbildning är naturligtvis också viktigt. Även här lämpar sig vårt internet-baserade verktyg utmärkt.